Przedsiębiorcza wieś
- oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-20-150/08

Spotkanie podsumowujące projekt

Dnia 14 listopada 2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie odbyło się spotkanie kończące projekt "Przedsiębiorcza wieś - oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz partnerów projektu: ze strony Gminy Bakałarzewo - Wójt Adam Szymański, ze strony Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A. w Suwałkach - Wiceprezes Bogdan Kościuch, personel projektu: kierownik - Roman Rynkowski, asystent - Anna Kolenkiewicz, specjalista ds. rozliczeń - Alicja Przyborowska, a także beneficjenci i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczął kierownik projektu, który przywitał zebranych i zaprezentował zrealizowane zadania, osiągnięte cele i rezultaty. Następnie zabrali głos przedstawiciele władz partnerów, którzy przedstawili korzyści płynące z realizacji projektu. W dalszej części spotkania Adam Szymański i Bogdan Kościuch wręczyli beneficjentom certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach oraz książeczki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uprawniające do czynności ratowniczych. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Spotkanie kończące projekt ze względu na wartość merytoryczną i miłą atmosferę zostało przychylnie przyjęta przez jego uczestników. Służyło niewątpliwie umocnieniu przekonania o wartości edukacji oraz korzyści płynących z podejmowania działalności innej niż rolnicza.

Szkolenia zakończone

30 października b.r. zakończyły się szkolenia w obszarze przedsiębiorczości turystycznej na wsi. Beneficjenci przez dwa miesiące uczyli się, jak oferować w swoich gospodarstwach usługi turystyczne. Łącznie przeprowadzono 175 godzin szkoleniowych w następujących modułach: organizacja i prowadzenie agroturystyki (60 godzin), pozyskiwanie funduszy EU na rozwój kapitału ludzkiego i dofinansowanie mikroprzedsiębiorczości (30 godzin), ABC rachunkowości (35 godzin), technologie informacyjne i Internet jako wsparcie działalności agroturystycznej (50 godzin).

Doradztwo specjalistyczne

04.09.2009 r. rozpoczęło się doradztwo dotyczące działalności agroturystycznej. Beneficjenci w czasie indywidualnych spotkań z doradcą mogą liczyć na profesjonalne porady z dziedziny agroturystyki. Wszystkich zainteresowanych uczestników projektu zapraszamy do korzystania z usług doradczych.

Szkolenia dla osób chcących oferować w swoich gospodarstwach usługi turystyczne

03 września 2009 r. rozpoczęły się szkolenia dla osób chcących oferować w swoich gospodarstwach usługi turystyczne. Do końca października przewidziano łącznie 175 godzin w następujących modułach: organizacja i prowadzenie agroturystyki (60 godzin), pozyskiwanie funduszy EU na rozwój kapitału ludzkiego i dofinansowanie mikroprzedsiębiorczości (30 godzin), ABC rachunkowości (35 godzin), technologie informacyjne i Internet jako wsparcie działalności agroturystycznej (50 godzin).

Szkolenie ratownika WOPR

W dniach 20-30 lipca 2009 r., zgodnie z założeniami projektu, jeden beneficjent uczestniczył w kursie "Ratownik WOPR" organizowanym przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
więcej

Szkolenie młodszych ratowników WOPR

W dniach 6-17 lipca 2009 r. czterech beneficjentów projektu uczestniczyło w kursie "Młodszy ratownik WOPR" organizowanym przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zostali oni przygotowani do pełnienia funkcji młodszych ratowników WOPR, a przez to do zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach i kąpieliskach, prowadzenia indywidualnych, a także zespołowych interwencji i akcji ratowniczych, stosowania podstawowego sprzętu ratowniczego, udzielania pomocy medycznej, działania na wodach w trudnych warunkach oraz wykonywania prac bosmańskich. Beneficjenci pozytywnie zdali egzamin końcowy i uzyskali stopnie młodszych ratowników WOPR.

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne

Dnia 30 czerwca 2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu "PRZEDSIĘBIORCZA WIEŚ - ODDOLNA INICJATYWA W GMINIE BAKAŁARZEWO".
więcej

Projekt "Przedsiębiorcza wieś - oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo" (Nr WND-POKL.09.05.00-20-150/08)

realizowany jest przez Urząd Gminy Bakałarzewo w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego "Ares" S. A. w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". "Przedsiębiorcza wieś - oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo"
więcej

1393