Przedsiębiorcza wieś
- oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-20-150/08

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl