Przedsiębiorcza wieś
- oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-20-150/08

Informacje i zapisy

Roman Rynkowski
Urząd Gminy Bakałarzewo (pokój nr 9)
ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
tel. 87/569 40 23
email: sekretarz@bakalarzewo.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl