Przedsiębiorcza wieś
- oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-20-150/08

Projekt "Przedsiębiorcza wieś - oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo" (Nr WND-POKL.09.05.00-20-150/08) realizowany jest przez Urząd Gminy Bakałarzewo w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego "Ares" S. A. w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". "Przedsiębiorcza wieś - oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo"
(Nr WND-POKL.09.05.00-20-150/08)
Jakie są cele projektu?
Aktywizacja mieszkańców Gminy Bakałarzewo dla rozwoju edukacji i przedsiębiorczości, zwiększenie dostępu do usług szkoleniowych i doradczych, edukacja w dziedzinie przedsiębiorczości turystycznej na wsi, rozwijanie umiejętności zawodowych innych niż w rolnictwie.
Kto może być uczestnikiem projektu?
Dorośli mieszkańcy Gminy Bakałarzewo chcący oferować w swoich gospodarstwach usługi turystyczne, dzieci, młodzież i dorośli chcący uzyskać kwalifikacje młodszego ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Kiedy będzie realizowany projekt ?
01.06.2009 r. - 30.11.2009 r.
Gdzie będzie realizowany projekt ?
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11
Jakie działania zostaną podjęte?
 1. Szkolenia w następujących modułach:
  • organizacja i prowadzenie agroturystyki,
  • ABC rachunkowości,
  • pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój kapitału ludzkiego i dofinansowanie mikroprzedsiębiorczości,
  • technologie informacyjne i Internet jako wsparcie działalności agroturystycznej,
  • młodszy ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • >ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  2. Doradztwo w module: " działalność agroturystyczna

Jaka jest odpłatność za udział w projekcie?
Udział w projekcie jest bezpłatny!!! Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.
Jak zgłosić swój udział w projekcie?
Złożyć w Biurze Projektu formularz uczestnictwa w projekcie podpisany przez osoby pełnoletnie lub rodziców/prawnych opiekunów osób niepełnoletnich. Formularze do pobrania w Biurze Projektu lub na stronach internetowych:
www.przedsiebiorczawies.bakalarzewo.eu
www.bakalarzewo.pl
www.ares.suwalki.pl